www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị đo điện trở tiếp đất & điện trở suất

Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6460
 

 Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6460

Máy đo điện trở tiếp đất, điện trở suất đất 3 trong 1: đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất, ghép hợp tiếp đất. PP đo: 3, 4 cực. Dải đo: 0.01 - 2000 Ω. Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: 8 pin LR6 1.5V

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN ,   Catalog-EN


Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6462

Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6462
Máy đo điện trở tiếp đất, điện trở suất đất 3 trong 1: đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất, ghép hợp tiếp đất. PP đo: 3, 4 cực. Dải đo: 0.01 - 2000 Ω. Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH.
Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp
 
Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN ,   Catalog-EN

Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6470N

 

Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6470N

Máy đo điện trở tiếp đất, điện trở suất đất 4 trong 1: đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất, ghép hợp tiếp đất, thông mạch. PP đo: 3, 4 cực. Dải đo: 0.001Ω - 99.99 kΩ (4P). Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH, bộ nhớ trong, kết nối máy tính optical/USB.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ; Download PDF :  Hướng dẫn sử dụng , Catalog-VN , Catalog-EN


Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6471

Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6471

Máy đo điện trở tiếp đất, điện trở suất đất 5 trong 1: đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất, ghép hợp tiếp đất, thông mạch, tiếp đất lựa chọn. PP đo: 3, 4 cực, đo tiếp đất với 2 kẹp. Dải đo: 0.001Ω - 99.99 kΩ (4P). Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH, bộ nhớ trong, kết nối máy tính optical/USB. 

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;  Download PDF :  Hướng dẫn sử dụng ,  Catalog-VNCatalog-EN


 Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6472

Máy đo tiếp đất, điện trở suất của đất CA 6472

Máy đo điện trở tiếp đất, điện trở suất đất Tất cả trong 1: đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất, ghép hợp tiếp đất, tiếp đất lựa chọn, thông mạch, tiếp đất cột tháp (phối hợp với C.A 6474). PP đo: 3, 4 cực, đo tiếp đất với 2 kẹp. Dải đo: 0.001Ω - 99.99 kΩ (4P). Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH, bộ nhớ trong, kết nối máy tính optical/USB

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN ,  Catalog-EN


Các nhóm sản phẩm đo điện trở tiếp đất


 

  Tin mới:Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN