www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị đo điện trở cách điện đến 10000Ω, điện áp đo 5000V

There are no translations available.

  Thiết bị do điện trở cách điện CA 6505
 

Thiết bị do điện trở cách điện CA 6505

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500/1.000/2.500/5.000V (cố định), 40V-5.100V (chỉnh tay), dải đo 10kΩ - 10TΩ. Tính toán DAR/PI. Hiển thị LCD, pin sạc.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  ,  Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6545

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6545

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500/1000/2500/5000V (cố định), 40-5100V (chỉnh tay), dải đo 10kΩ - 10TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD. Hiển thị LCD, pin sạc.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6547

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6547

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500/1000/2500/5000V (cố định), 40-5100V (chỉnh tay), dải đo 10kΩ - 10TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD. Hiển thị LCD, cổng RS232 (giao tiếp 2 chiều) kết nối máy tính, cổng máy in, pin sạc.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6549

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6549

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 500/1000/2500/5000V (cố định), 40-5100V (chỉnh tay), dải đo: 10kΩ - 10TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD. Phương pháp điện áp bậc thang: 5 bậc. Hiển thị LCD, cổng RS232 (giao tiếp 2 chiều) kết nối máy tính, cổng máy in, pin sạc.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6550

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6550

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: điện áp đo: 500/1000/2500/5000/10000V, dải đo: 10kΩ - 25TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD/SV/ΔR. Lập trình đo theo điện áp bậc thang: 10 bậc. Bộ nhớ trong, kết nối máy tính USB, RS232. Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN


 

  Tin mới:Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN