www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Nhiệt kế tiếp xúc

There are no translations available.

Nhiệt kế tiếp xúc CA 861


Nhiệt kế tiếp xúc CA 861

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 01 đầu đo loại K (-40º đến +1350ºC), đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                  Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Nhiệt kế tiếp xúc CA 863

Nhiệt kế tiếp xúc CA 863

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 02 đầu đo loại K (-50º đến +1350ºC), đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                 Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Nhiệt kế tiếp xúc CA 863

Nhiệt kế tiếp xúc CA 865

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 02 đầu đo loại K (-50º đến +200ºC), đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                 Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Nhiệt kế tiếp xúc CA 863

Nhiệt kế tiếp xúc CA 872

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 02 đầu đo loại K (-0º đến +260ºC), đơn vị đo ºC, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                 Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;    Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Nhiệt kế tiếp xúc CA 863

Nhiệt kế tiếp xúc CA 874

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 02 đầu đo loại K (-20º đến +260ºC), đơn vị đo ºC, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                 Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Nhiệt kế tiếp xúc TK 2000

Nhiệt kế tiếp xúc TK 2000

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 01 đầu đo loại K (-50º đến +1000ºC), đơn vị đo ºC, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                   Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;     Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Nhiệt kế tiếp xúc TK 2002

Nhiệt kế tiếp xúc TK 2002

Nhiệt kế tiếp xúc: Đo nhiệt độ tiếp xúc, sử dụng với 02 đầu đo loại K (-50º đến +1000ºC), đơn vị đo ºC, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin thường.

                   Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;     Dowload PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN