www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Nhiêt kế không tiếp xúc

There are no translations available.

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 876

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 876

Nhiệt kế không tiếp xúc: không tiếp xúc bằng hồng ngoại  (-20º đến +550ºC), hệ số ngắm: 10/1, độ phát xạ: 0.1-1, ngắm mục tiêu  bằng tia laser. Đo tiếp xúc (sử dụng với đầu đo loại K, -40º đến +1350ºC), hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

                 Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 879

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 879

Máy đo nhiệt bằng laser: Đo nhiệt độ kiểu không tiếp xúc, dải đo -50º đến +550ºC, đo bằng tia laser, thực hiện đo liên tục, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, pin 9V.

            Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF  : Catalog-VN , Catalog-EN

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1864

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1864

Nhiệt kế không tiếp xúc: Đo nhiệt độ không tiếp xúc bằng hồng ngoại, dải đo: -50º đến +1000ºC, hệ số ngắm: 30/1, độ phát xạ: 0.1-1, ngắm mục tiêu  bằng tia laser, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

                  Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1866

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1866

Nhiệt kế không tiếp xúc: Đo nhiệt độ không tiếp xúc bằng hồng ngoại, dải đo: -50º đến +1000ºC, hệ số ngắm: 50/1, độ phát xạ: 0.1-1, ngắm mục tiêu  bằng tia laser, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

                  Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;    Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 871

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 871

Máy đo nhiệt bằng laser: Đo nhiệt độ kiểu không tiếp xúc, dải đo -40º đến +538ºC, đo bằng tia laser, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, pin 9V.

              Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Ctalog-EN

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN