www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị đo và phân tích nguồn điện

There are no translations available.

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8220

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8220

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện 3 pha: Đo V ac/dc (max 600V), I ac/dc (max 6500A/1700A), P (W, VA, var, PF, DF, THD, cos φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), điện trở dây quấn (max 2000Ω), chiều quay pha, nhiệt độ (-200o đến +800oC), tốc độ động cơ (max 120kRPM). Hiển thị LCD, pin thường, bộ nhớ trong, kết nối máy tính RS232/USB.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8230

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8230

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện 3 pha: Đo V ac/dc (max 600V), I ac/dc (max 6500A/1700A), P (W, VA, var, PF, DF, THD, cos/tan φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), chiều quay pha. Hiển thị LCD, pin xạc, bộ nhớ trong, kết nối máy tính RS232/USB.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8332B

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8332B

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện 3 pha:Đo V ac/dc (max 960V L-L, 480V L-N), I ac/dc (max 6500A), P (W, VA, var, PF, DF, cos/tan φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), THD, tần số, chiều quay pha. Tính toán không cân bằng điện áp, dòng. Hiển thị dạng sóng (điện áp, dòng) theo thời gian thực. Hiển thị màn hình LCD màu, pin xạc NiMH, bộ nhớ trong, kết nối máy tính: optical RS232.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,   Catalog-EN

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8334B

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8334B

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện 3 pha: Đo V ac/dc (max 960V L-L, 480V L-N), I ac/dc (max 6500A), P (W, VA, var, PF, DF, cos/tan φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), THD, tần số, chiều quay pha. Tính toán không cân bằng điện áp, dòng. Hiển thị dạng sóng (điện áp, dòng) theo thời gian thực. Ghi nhận điện áp & dòng khởi động. Hiển thị màn hình LCD màu, pin xạc NiMH, bộ nhớ trong, kết nối máy tính optical RS232.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8335

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện CA 8335

Máy đo lường phân tích năng lượng hệ thống điện 3 pha: Đo V ac/dc (max 1000V), tỉ số biến áp (max 500kV), I ac/dc (max 6500A), tỉ số biến dòng (max 50kA), P (W, VA, var, PF, DF, cos/tan φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), THD, tần số, chiều quay pha. Tính toán không cân bằng điện áp, dòng. Hiển thị dạng sóng (điện áp, dòng) theo thời gian thực. Ghi nhận điện áp & dòng khởi động. Hiển thị màn hình LCD màu, pin xạc NiMH, bộ nhớ trong, kết nối máy tính USB.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,   Catalog-EN

Đo lường phân tích CS & năng lượng CA 8340

Đo lường phân tích CS & năng lượng CA 8340

Đo lường phân tích CS & năng lượng: Tần số mẫu 256kHz. Đo V (max 600V L-N), I (4 ngõ vào, max 2000A), P (W, VA, var, PF, DF, THD, cos φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), THD, tần số, chiều quay pha. Tính toán không cân bằng điện áp, dòng. Hiển thị dạng sóng (điện áp, dòng) theo thời gian thực. Ghi nhận điện áp & dòng khởi động. Màn hình cảm ứng, sử dụng điện nguồn hoặc pin sạc, bộ nhớ trong 128Mb, kết nối máy tính USB, Ethernet.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Đo lường phân tích CS & năng lường CA 8342

Đo lường phân tích CS & năng lường CA 8342

Đo lường phân tích CS & năng lượng: Tần số mẫu 1000kHz. Đo V (max 600V L-N), I (4 ngõ vào, max 2000A), P (W, VA, var, PF, DF, THD, cos φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), THD, tần số, chiều quay pha. Tính toán không cân bằng điện áp, dòng. Hiển thị dạng sóng (điện áp, dòng) theo thời gian thực. Ghi nhận điện áp & dòng khởi động. Màn hình cảm ứng, sử dụng điện nguồn hoặc pin sạc, bộ nhớ trong 128Mb, kết nối máy tính USB, Ethernet.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Đo lường phân tích CS & năng lượng CA 8352

Đo lường phân tích CS & năng lượng CA 8352

Đo lường phân tích CS & năng lượng: Đo V (4 ngõ vào, max 500V L-N), I (4 ngõ vào, max 3000A), P (W, VA, var, PF, DF, cos φ), năng lượng ( Varh, Vah, Wh), THD, tần số, chiều quay pha, trở kháng nguồn, tải. Tính toán không cân bằng điện áp, dòng. Hiển thị dạng sóng (điện áp, dòng) theo thời gian thực. Ghi nhận điện áp & dòng khởi động. Màn hình màu, cảm ứng, 10inch, sử dụng điện nguồn, 256Mb RAM, bộ nhớ trong 10Gb, kết nối: 1 USB, 2 RS232.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


  Tin mới:Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN