www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị chống sét cho nguồn điện một chiều - lắp nối tiếp

There are no translations available.

ATVOLT 5 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 5Vdc
 
 ATVOLT 5 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 5Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 5Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=9V, tr<10ns, Uc=7Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF : Catalog-VN Catalog-EN


ATVOLT 12 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 12Vdc
 
 ATVOLT 12 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 12Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 12Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=18V, tr<10ns, Uc=15Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

             Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN ;  Catalog-EN


ATVOLT 15 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 15Vdc
 
 ATVOLT 15 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 15Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 15Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=20V, tr<10ns, Uc=18Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  ; Catalog-EN


ATVOLT 24 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 24Vdc
 
 ATVOLT 24 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 24Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 24Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=35V, tr<10ns, Uc=31Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  Catalog-EN


ATVOLT 30 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 30Vdc
 
 ATVOLT 30 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 30Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 30Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=40V, tr<10ns, Uc=37Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  Catalog-EN


ATVOLT 48 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 48Vdc
 
 ATVOLT 48 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 48Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 48Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=70V, tr<10ns, Uc=65Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha

Download PDF Catalog-VN ;  Catalog-EN


atvolt
 
 ATVOLT 60 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 60Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 60Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=90V, tr<10ns, Uc=72Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail.  

            Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN Catalog-EN


ATVOLT 80 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 80Vdc
 
 ATVOLT 80 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 80Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 80Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=135V, tr<10ns, Uc=96Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF Catalog-VN ;  Catalog-EN


atvolt
 
 ATVOLT 110 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 110Vdc

Module cắt lọc sét nguồn điện 110Vdc: khả năng thoát sét 5kA (8/20µs), Up=160V, tr<10ns, Uc=132Vdc. Đấu nối tiếp, dòng tải 3A, lắp trên DIN rail. 

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha

Download PDF Catalog-VN ;  Catalog-EN

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN