www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Alltec

POWERTRIP - Transient Voltage Surge Suppressor

The PT-CILA Series TVSS Device is the King of AC Power protection for industrial and commercial services.

Đọc thêm...
 

Terrawel - Exothermic welding systems

TerraWeld® provides permanent welded connections for lightning protection and grounding  systems. 

Đọc thêm...
 

TerraDyne - Điện cực hóa học ( Điện cực điện phân )

Các hệ thống tiếp đất điện phân (EGS)
TerraDyne® EGS là hệ thống tiếp đất đa mục đích. Nó đã được thiết kế để đáp ứng việc bảo vệ lâu dài trước các dòng sét, sự ngắn mạch, phóng điện tĩnh, nhiễu điện từ và những rủi ro khác thuộc về điện. Hệ thống có thể sử dụng hầu hết các nơi, các lãnh vực mà có nhu cầu bảo vệ máy móc, thiết bị điện, điện tử và  cả con người.

Đọc thêm...
 

Thiết bị đếm sét LSC - 6D

Thiết bị đếm sét LSC-6D cần một điện cảm song song 0,5 µH (ước tính đoạn dây dẫn 8,0 ft = 2,4m)

Đọc thêm...
   

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN