www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị chống sét nguồn điện - lắp song song

Thiết bị chống sét cho nguồn điện một chiều - lắp song song AT

ATVOLT P5 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 5Vdc
 
 ATVOLT P5 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 5Vdc

Module cắt sét nguồn điện 5Vdc: khả năng thoát sét 20kA (8/20µs), Up=500V, tr<25ns, Uc=7Vdc. Đấu song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

    Download PDF : Catalog-VN  Catalog-EN


ATVOLT P12 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 12Vdc
 
 ATVOLT P12 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 12Vdc

Module cắt sét nguồn điện 12Vdc: khả năng thoát sét 20kA (8/20µs), Up=570V, tr<25ns, Uc=15Vdc. Đấu song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN Catalog-EN


ATVOLT P24 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 24Vdc
 
 ATVOLT P24 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 24Vdc

Module cắt sét nguồn điện 24Vdc: khả năng thoát sét 20kA (8/20µs), Up=630V, tr<25ns, Uc=31Vdc. Đấu song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

   Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN Catalog-EN


ATVOLT P48 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 48Vdc
 
 ATVOLT P48 - Thiết bị cắt sét nguồn điện 48Vdc

Module cắt sét nguồn điện 48Vdc: khả năng thoát sét 20kA (8/20µs), Up=730V, tr<25ns, Uc=65Vdc. Đấu song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN Catalog-EN


 

 
 

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN