www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị kiểm tra điện áp cầm tay

Thiết bị kiểm tra điện áp dạng cầm tay

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 730

The C.A 730 is a contactless 230 V voltage tester. It automatically indicates the neutral phase, even on a sealed mains safety socket.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

 

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 735

The C.A 735 offers a visual test of AC/DC voltage.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

Thiết bị đo kiểm tra điện áp CA 745

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 745

Thiết bị đo kiểm tra điện áp: Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, điện trở (2-300kΩ). Chỉ thị bằng 9 đèn LED, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

 

Thiết bđo kiểm tra điện áp TCX01

Thiết bị đo kiểm tra điện áp: Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, điện trở (2-300kΩ). Chỉ thị bằng 9 đèn LED, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

 
 

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN