www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Nhiêt kế không tiếp xúc

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 876

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 876

Nhiệt kế không tiếp xúc: không tiếp xúc bằng hồng ngoại  (-20º đến +550ºC), hệ số ngắm: 10/1, độ phát xạ: 0.1-1, ngắm mục tiêu  bằng tia laser. Đo tiếp xúc (sử dụng với đầu đo loại K, -40º đến +1350ºC), hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

                 Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 879

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 879

Máy đo nhiệt bằng laser: Đo nhiệt độ kiểu không tiếp xúc, dải đo -50º đến +550ºC, đo bằng tia laser, thực hiện đo liên tục, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, pin 9V.

            Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF  : Catalog-VN , Catalog-EN

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1864

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1864

Nhiệt kế không tiếp xúc: Đo nhiệt độ không tiếp xúc bằng hồng ngoại, dải đo: -50º đến +1000ºC, hệ số ngắm: 30/1, độ phát xạ: 0.1-1, ngắm mục tiêu  bằng tia laser, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

                  Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1866

Nhiệt kế không tiếp xúc CA 1866

Nhiệt kế không tiếp xúc: Đo nhiệt độ không tiếp xúc bằng hồng ngoại, dải đo: -50º đến +1000ºC, hệ số ngắm: 50/1, độ phát xạ: 0.1-1, ngắm mục tiêu  bằng tia laser, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

                  Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;    Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 871

Máy đo nhiệt bằng lazer CA 871

Máy đo nhiệt bằng laser: Đo nhiệt độ kiểu không tiếp xúc, dải đo -40º đến +538ºC, đo bằng tia laser, đơn vị đo ºC & ºF, hiển thị LCD, pin 9V.

              Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Dowload PDF  : Catalog-VN ,  Ctalog-EN

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN