www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị đo điện trở cách điện đến 4000Ω, điện áp đo 1000V

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6503

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6503

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 250/500/1000V, dải đo: 1 - 5000MΩ. Hiển thị kim. Nguồn hoạt động: phát điện quay tay. 

Hãng sản xuất : Chauvin Arnoux, xuất xứ : Pháp

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN   , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6513
Thiết bđo điện trở cách điện CA 6513

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 500/1000V, dải đo: 0.1 - 1000MΩ. Hiển thị kim, nguồn hoạt động: 4 pin 1.5V.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6523

 

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6523 

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500V/1.000V, dải đo 100kΩ - 2GΩ, đo điện áp,  thông mạch. Hiển thị LCD, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6525

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6525

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 250/500/1.000V, dải đo 50kΩ - 2GΩ. Đo điện áp, thông mạch, điện trở 0-400kΩ. Chức năng định thời gian: 0-15p. Hiển thị LCD, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN   ,  Catalog-EN

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6543

 

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6541
Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 50/100/250/500/1000V, dải đo 2kΩ - 4TΩ. Tính tóan DAR/PI. Hiển thị LCD, pin thường.
Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.
 
Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6543

 

 

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6543

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 50/100/250/500/1000V, dải đo: 2kΩ - 4TΩ. Tính tóan DAR/PI. Hiển thị LCD, bộ nhớ trong 128kB, cổng RS232 (giao tiếp 2 chiều), pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện IMEG 1000N 

 

Thiết bđo điện trở cách điện IMEG 1000N

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 50/100/250/500/1000V, dải đo: 2kΩ - 4TΩ. Tính tóan DAR/PI. Hiển thị LCD, bộ nhớ trong 128kB, cổng RS232 (giao tiếp 2 chiều), pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện MX 407  

 

Thiết bđo điện trở cách điện MX 407

The MX 407 is both an insulation tester and a multimeter.Equipped with a 4000-count backlit display, it offers both analogue and digial viewing modes for instant interpretation of the results.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN


  Tin mới:Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN