www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị cắt sét cấp II của AT - bảo vệ thứ cấp

 

ATSUB-4P 65 TT - Thiết bị cắt sét 3 pha có dây trung tính

ATSUB-4P 65 TT - Thiết bị cắt sét 3 pha - 65kA

Module cắt sét nguồn điện 3P-230/400Vac (HT điện TT-3L+N): Bảo vệ cấp II,III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 15kA (10/350µs) và 65kA (8/20µs), Up=900V, tr<25ns, Uc=255/440Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

  Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATSUB-4P 40 TT - Thiết bị cắt sét 3 pha có dây trung tính

ATSUB-4P 40 TT - Thiết bị cắt sét 3 pha - 40kA

Module cắt sét nguồn điện 3P-230/400Vac (HT điện TT-3L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 40kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255/440Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VNCatalog-EN


 

ATSUB-4P 15 TT - Thiết bị cắt sét 3 pha có dây trung tính

ATSUB-4P 15 TT - Thiết bị cắt sét 3 pha - 15kA

Module cắt sét nguồn điện 3P-230/400Vac (HT điện TT-3L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 15kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255/440Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATSUB 2P 65 TT  - Thiết bị cắt sét 1pha

 

ATSUB 2P 65 TT  - Thiết bị cắt sét 1 pha - 65kA

Module cắt sét nguồn điện 1P-230Vac (HT điện TT-L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 65kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATSUB-2P 40 TT  - Thiết bị cắt sét 1pha

 

ATSUB-2P 40 TT  - Thiết bị cắt sét 1pha - 40kA

Module cắt sét nguồn điện 1P-230Vac (HT điện TT-L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 40kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATSUB-2P 15 TT  - Thiết bị cắt sét 1pha

ATSUB-2P 15 TT  - Thiết bị cắt sét 1pha - 15kA

Module cắt sét nguồn điện 1P-230Vac (HT điện TT-L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 15kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATSUB R

ATSUB-R 65 - Thiết bị cắt sét 1pha - 65kA

Module cắt sét cho 1 dây pha 230Vac (L): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 65kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VNCatalog-EN


 

ATSUB R

 

ATSUB-R 40 - Thiết bị cắt sét 1pha - 40kA

Module cắt sét cho 1 dây pha 230Vac (L): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 40kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VNCatalog-EN


 

ATSUB-R 15 - Thiết bị cắt sét 1pha

 

ATSUB-R 15 - Thiết bị cắt sét 1pha - 15kA

Module cắt sét cho 1 dây pha 230Vac (L): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 15kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATSUB-R N - Thiết bị cắt sét dây trung tính

 

ATSUB-R N - Thiết bị cắt sét dây trung tính - 40kA

Module cắt sét cho 1 dây trung tính (N): Bảo vệ cấp I, II,III,IV (REBT), khả năng thoát sét 40kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN  ,   Catalog-EN


 

ATCOVER M - Thiết bị cắt sét 1pha đa cổng

 

ATCOVER M - Thiết bị cắt sét 1pha đa cổng

Module cắt sét nguồn điện 1P-230Vac (L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 6kA (10/350µs), 30kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=255Vac. Đèn báo tình trạng hoạt động. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN , Catalog-EN


 

ATCOVER T - Thiết bị cắt sét 3 pha đa cổng

 

ATCOVER T - Thiết bị cắt sét 3 pha đa cổng

Module cắt sét nguồn điện 3P-230/400Vac (3L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 6kA (10/350µs), 30kA (8/20µs), Up=700V, tr<25ns, Uc=145/255Vac. Đèn báo tình trạng hoạt động. Tiếp điểm kết nối báo động từ xa. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN


 

  Tin mới:Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN