www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị đo và kiểm tra các thông số điện dạng xách tay

Thiết bị kiểm tra điện áp dạng cầm tay

Thiết bị đo kiểm tra điện áp CA 704

Thiết bđo kiểm tra mất điện áp CA 704

Thiết bị đo kiểm tra điện áp : Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, chiều quay pha, nguồn ổ cắm ( + C.A 751), đo điện trở 0-2kΩ. Hiển thị LCD, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN


Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 730

The C.A 730 is a contactless 230 V voltage tester. It automatically indicates the neutral phase, even on a sealed mains safety socket.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN
Xem tiếp các sản phẩm khác

Thiết bị đo kiểm nguồn điện đa năng Analog và Digital


Thiết bị đo điện đa năng Analog CA 5001

The C.A 5001 is a competitively-priced analogue multimeter, designed to satisfy all the current measurement requirements of electricians and electrotechnicians.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN  ;   Catalog-EN


Thiết bị đo điện đa năng Digital CA 5233

Thiết bị đo điện đa năng Digital CA 5233

The ergonomics and design of this multimeter focus on essential features. A large 6,000-count backlit screen with characters 18 mm high and a 61-segment bargraph ensures that the measurements are easy to read.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDFCatalog-VN  ;  Catalog-EN

Xem tiếp các sản phẩm khác

Thiết bị đo kiểm đa năng cho lắp đặt hệ thống điện

Máy đo kiểm tra mạch điện CA 6030

Máy đo kiểm tra mạch điện CA 6030

Máy đo kiểm tra mạch điện đa năng digital: Đo V (2-250V dc hoặc RMS), tần số (max 450Hz), dòng (max 200A), điện trở tiếp đất HT điện đang hoạt động 0.1 - 4000Ω (1 cọc phụ), tính toán dòng ngắn mạch. Kiểm tra vị trí pha, chiều quay pha, sự phân cực, RCD. Hiển thị LCD, pin thường, bộ nhớ trong (100 phép đo), kết nối máy tính.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF :   Catalog-VN  ;  Catalog-EN


Máy đo kiểm tra mạch điện CA 6454

Máy đo kiểm tra mạch điện CA 6454

Máy đo kiểm tra mạch điện đa năng digital: Đo V (2-250V dc hoặc RMS), tần số (max 450Hz), dòng (max 200A), điện trở tiếp đất HT điện đang hoạt động 0.1 - 4000Ω (1 cọc phụ), tiếp đất lựa chọn (với kẹp đo), điện trở/trở kháng mạch, tính toán dòng ngắn mạch. Kiểm tra vị trí pha, sự phân cực. Hiển thị LCD, pin thường, bộ nhớ trong (100 phép đo), kết nối máy tính.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF Catalog-VN   Catalog-EN
Xem tiếp các sản phẩm khác

Kẹp đo điện đa năng

Máy đo ampe kẹp F01

Máy đo ampe kẹp F01

Máy đo ampe kẹp: Đo V ac/dc (max 600V/900V peak), I ac (max 400A/600A peak), thông mạch, điện trở (max 400Ω). PP đo: AC RMS. Hiển thị LCD, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF Catalog-VN  ;  Catalog-EN


Kẹp đo điện đa năng F401

Kẹp đo điện đa năng F 401

The F401 clamp is used on low-voltage, medium-power systems in LV electricity production and distribution, industry, railways, etc. It is also suitable for lift/elevator technicians and other lifting and transport equipment specialists.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN  ;   Catalog-EN

Xem tiếp các sản phẩm khác

Máy kiểm tra lắp đặt các thiết bị điện

Máy kiểm tra thiết b điện CA 6121

Sturdy and portable, the C.A 6121 is the complete testing tool for machine directive EN 60204; it covers all the measurements specified by this directive.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN  ;   Catalog-ENMáy kiểm tra thiết b điện CA 6150

It performs dielectric testing and insulation resistance measurement.
It also has an AUTOTEST function for automatic execution of a sequence of measurements.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN  ;   Catalog-EN

Xem tiếp các sản phẩm khác

Kiểm tra chiều quay pha, chiều quay động cơ


Máy kiểm tra chiều quay động cơ CA 6608

For installation, inspection and maintenance teams, the C.A 6608 phase rotation tester is an essential tool for identifying the order of the phases on an electrical installation and detecting any phase loss.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN  ,   Catalog-EN


Máy đo tốc dộ CA 1725

Máy đo tốc d CA 1725

Máy đo tốc độ: tốc độ vòng quay (6-100000 RPM), 0.6-60000m/phút, tần số (0.1-10000Hz), chu kỳ (10-10000%), hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin 9V.

               Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;    Download PDF Catalog-VN  ,   Catalog-EN
Xem tiếp các sản phẩm khác


  Tin mới:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN