www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị kiểm tra mất điện áp dạng cầm tay

Thiết bị đo kiểm tra điện áp CA 704

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 704

Thiết bị đo kiểm tra điện áp : Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, chiều quay pha, nguồn ổ cắm ( + C.A 751), đo điện trở 0-2kΩ. Hiển thị LCD, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN


Thiết bị đo kiểm tra điện áp dạng phích cắm CA 751

Thiết bđo kiểm tra điện áp dạng phích cắm CA 751

Thiết bị kiểm tra điện áp dạng phích cắm : Kiểm tra vị trí pha/trung tính, dây đất. Điện áp hoạt động 230Vac, 50/60Hz, tự lấy nguồn sử dụng. Có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các C.A 704 & C.A 760.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

  Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN


Thiết bị đo kiểm tra điện áp CA 760

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 760

Thiết bị đo kiểm tra điện áp: Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, chiều quay pha, CB, nguồn ổ cắm ( + C.A 751). Chỉ thị bằng 10 đèn LED, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

  Tin mới:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN