www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị kiểm tra điện áp dạng cầm tay

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 730

The C.A 730 is a contactless 230 V voltage tester. It automatically indicates the neutral phase, even on a sealed mains safety socket.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

 

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 735

The C.A 735 offers a visual test of AC/DC voltage.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

Thiết bị đo kiểm tra điện áp CA 745

Thiết bđo kiểm tra điện áp CA 745

Thiết bị đo kiểm tra điện áp: Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, điện trở (2-300kΩ). Chỉ thị bằng 9 đèn LED, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

 

Thiết bđo kiểm tra điện áp TCX01

Thiết bị đo kiểm tra điện áp: Kiểm tra điện áp (12-690V ac/dc), vị trí pha, sự phân cực diode, thông mạch, điện trở (2-300kΩ). Chỉ thị bằng 9 đèn LED, báo hiệu âm thanh, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;      Download PDF :  Catalog-VN  ;  Catalog-EN

  Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN